Ous ecològics

Una de les característiques dels ous ecològics d’Ecopallareta és que, a més d’ecològics, són molt frescos. En fem recollida diària i després del marcatge manual repartim directament als punts de venda, de forma que els ous ecopallareta arriben a botigues i clients abans de les 24 hores de posta.

 Gallina ponedora

Cria: S’inicia la posta al cap de 4-5 mesos de vida, quan arriben a la maduresa sexual. La gallina produeix ous independentment de que aquests estiguin fecundats o no per un gall. 

Cada gallina disposa de 4 m2 a l’aire lliure per campar en llibertat, des d’on s’accedeix a un cobert on ponen els ous, entre 150 i 200 l’any. S’alimenten de cereal ecològic i d’herbes del pati, on tenen basses on poden fer-se banys de sorra per netejar-se les plomes (això també és així pels pollastres)

El pes òptim dels ous s’aconsegueix a partir del segon any de vida de la gallina.

Recull dels ous: recol·lecció manual (un total aprox. de 300 ous per dia). Es seleccionen i s’etiqueten amb el codi corresponent, que s’inicia pel número 0, de cría ecològica i en llibertat.

Distribució a punts de venda i venda directa, l’endemà de la posta.