Pollastres Penedès

« El treball amb races autòctones com la penedesenca és fonamental  per millorar i mantenir el patrimoni agroramader del nostre país, amb un alt valor cultural però sobretot amb un alt valor agroramader, tant a nivell de qualitat del producte com a nivell d’autonomia i llibertat del pagès-ramader»

Raça penedesenca

Ecopallareta cria la raça penedesenca, la varietat negra millorada. La penedesenca és una raça autòctona, molt rústega, inquietes i amb molta vitalitat. De plomatge negre tornassolat blau quan els toca el Sol. Resisteixen el fred i la calor. Segurament la  seva característica més coneguda és el marró-vermellós intens de la closca dels ous.

 La varietat Negra

La varietat Negra és un pollastre per ser criat en condicions de llibertat, i pot ser la varietat Tradicional o la Millorada. Els pollets són negres i amb el ventre blanc, igual que les puntes de les ales i la cara.  El plomatge juvenil és negre esquitxat de blanc, i els adults ja són completament negres amb les plantes blanques.

 CICLE PRODUCTIU

La raça penedesenca té un creixement lent i necessita de més aliment que altres races per augmentar de pes. S’alimenta de lleguminoses i cereals.

Naixement: Els pollastres es compren amb un dia de vida
Engreix i cria en llibertat: 40 dies. En el primer mes els hi creix el plomatge definitiu i es protegeixen del Sol, donant-lis una font d’escalfor constant.
Sacrifici: A l’escorxador ecològic de Casserres, a les 19 setmanes.

Distribució a punts de venda i venda directa